Política de privacitat

Tractament de dades personals:

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el client accepta que les dades personals que informa en aquest document així com els que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin recollides i tractades per l'agència TUNDRA VIATGES, amb domicili al Passatge Espíria número 1, pis 2, porta 1, 08023 Barcelona.

Aquestes dades han estat recollides per l'agència TUNDRA VIATGES amb la finalitat de gestionar i desenvolupar el conjunt de serveis estipulats en aquest contracte amb el client, sent necessaris per a complir aquests propòsits.

L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés, limitació, rectificació, supressió, oposició i oblit, a través d'un correu electrònic que podrà dirigir a info@tundraviatges.com amb la referència "Protecció de Dades" i/o un escrit a l'adreça de la sucursal amb la referència "Protecció de Dades".

 

Comunicació i transferència de dades:

Per a la gestió i compliment de l'objecte del contracte, pot resultar necessari (i obligatori per a la prestació del servei), que les seves dades hagin de ser comunicades a proveïdors com ara companyies aèries, navilieres, hotels i altres proveïdors de serveis, els quals estaran obligats a utilitzar les dades, únicament i exclusivament, per donar compliment a l'objecte del contracte.

Aquests proveïdors, depenent del país de destinació del seu viatge, podran estar ubicats en països pels quals sigui necessari realitzar una transferència internacional de dada incloent-hi, si fos el cas, aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable a l'exigida per la UE, considerant-se per tant una transferència internacional de dades autoritzada expressament per l'interessat.

 

Conservació de les dades:

Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades. També mantindrem les seves dades únicament a l'efecte de compliment legal un màxim de 10 anys -des de la finalització del contracte, si per les característiques del viatge estigués afectat per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i la finançament del terrorisme.